Art Ambassador Award – Tokyo 2019

Suskov - Premio Ambasciatore Arte - Tokyo 2019